Obróbka

Zarówno owoce przetwarzane na sucho, jak też kawa z otoczką pergaminową, którą przetwarza się na mokro, wymagają dalszej obróbki. W cyklu oczyszczania, który odbywa się zazwyczaj w „młynie" lub w „suchych beneficjach", usuwa się resztki łusek z ziaren kawowych.

W przypadku kawy przetwarzanej na sucho w jednym cyklu usuwa się zaschnięty miąższ, łuskę pergaminową i - o ile to możliwe - także srebrną skórkę. Od kawy, która została poddana procesowi płukania, trzeba jeszcze oddzielić pergaminową łuskę i srebrną skórkę. Oddzielanie odbywa się w łuszczarkach, w których łupka pęka w wyniku nacisku lub pod wpływem ciśnienia.

Zanim kawa znajdzie się na rynku, musi przejść przez liczne procesy oczyszczania i selekcjonowania. Tak samo, jak podczas całej procesu obróbki, w którym towar ten ciągle od nowa poddaje się selekcjonowaniu, oddzielaniu i oglądowi, także po zakończeniu łuszczenia ziarno podlega ostatecznej klasyfikacji.

Ziarna kawy oprócz oddzielania od ewentualnych pozostałości osadów selekcjonuje się
w zależności od wielkości, gęstości i barwy. Selekcja ta odbywa się ręcznie bądź za pomocą mechanicznych lub elektronicznych maszyn selekcjonujących. Kawa po rozdzieleniu na poszczególne klasy jakości wsypywana jest do worków lub napełnia się nią kontenery, które trafiają następnie do palarni.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company