Transport

Początkowo kawę ładowano do drewnianych beczek. Później, przez wiele stuleci, kawa odbywała swoją podróż w workach. Po załadunku na standardowe statki kawa w trakcie podróży trwających wiele tygodni pokonywała cały ocean. Przed ponad 25 laty po raz pierwszy worki z kawą zostały załadowane do kontenerów, które wcześniej wypełnione towarami eksportowymi docierały do krajów, z których pochodzi kawa. Wraz z wprowadzeniem kontenerów na całym świecie i odpowiednim rozwojem infrastruktury transportowej stopniowo przeważyła ta forma transportu morskiego.

Od ponad 10 lat kawa coraz częściej przewożona jest w kontenerach jako czysty towar objętościowy. Gromadzone są doświadczenia z tą formą transportu za pomocą specjalnych kontenerów objętościowych, które napełnia się przez otwór w jego dachu. Wypróbowano także transport za pomocą standardowych kontenerów z lub bez inletu lub za pomocą tzw. Bigbags wykonanych z polietylenu.

Efekty transportu kawy samodzielnie w boksach uznane zostały za pozytywne. Początkowe obawy o jakość, wilgotność, zmiany temperatury i częstotliwość występowania szkód okazały się nieuzasadnione. Ten sposób transportu przynosi także korzyści ekonomiczne: lepsze wykorzystanie pojemności kontenera, znacznie łatwiejszy załadunek i wyładunek oraz obniżenie kosztów związanych z rezygnacją z worków, jak też zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego dzięki wyeliminowaniu konieczności przetwarzania worków.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company