Zbiór

Pierwsze ziarna z krzewów kawowych zbiera się trzyletnich lub czteroletnich roślin. Po okresie od sześciu do ośmiu lat krzewy osiągają swoje maksymalne zdolności produkcyjne. Po przekroczeniu wieku 20 lat wielkość zbiorów ponownie zaczyna spadać. Na ten cykl produkcyjny wpływa wiele czynników, np. wyjałowienie gleby, dbałość o rośliny, zdrowie krzewów itp.

Owoce kawowca potrzebują długiego okresu, aby osiągnąć dojrzałość. W przypadku gatunku Arabica od zapylenia do zbioru owocu mija od sześciu do ośmiu miesięcy, u Robusty trwa to od dziewięciu do jedenastu miesięcy, a u rzadkich odmian Ecxelsa i Liberica dojrzewanie trwa od dwunastu do czternastu miesięcy. Czas ten zależy od klimatu, gleby, nawożenia itd.

W normalnych okolicznościach kawa owocuje raz w roku. W regionach tropikalnych, dla których charakterystycznym zjawiskiem jest niewielka różnica pomiędzy porą suchą i deszczową, rośliny te mogą zakwitnąć nawet dwa razy w roku, czego wynikiem są zbiory główne i zbiory dodatkowe (np. Kolumbia, Kenia i wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga). Okres zbiorów przedłuża się nawet do dwunastu tygodni, ponieważ nie wszystkie owoce dojrzewają naraz, jednak główna część zbiorów trwa przez sześć do ośmiu tygodni.

Jeżeli jednocześnie w jednej uprawie lub na jednej farmie dojrzewa duża ilość owoców kawy, które trzeba zebrać, to sytuacja taka wymaga wysokich nakładów organizacyjnych, wielkiej ilości siły roboczej i stanowi dla farmera wyraźne obciążenie finansowe.

Aby otrzymać jak najlepszą kawę, zbiera się ręcznie wyłącznie pojedyncze dojrzałe owoce. Jest to bardzo czasochłonne zajęcie, które jednak stanowi gwarancję wysokiej jakości kawy. Metodę tę stosuje się szczególnie w przypadku kawy Arabica, którą poddaje się obróbce, kiedy owoce są jeszcze wilgotne.

Selektywny zbiór trzeba powtarzać co osiem do dziesięciu dni, aż do zebrania wszystkich owoców.
Przy zbiorze za pomocą czesania obiera się naraz wszystkie owoce bez względu na stopień ich dojrzałości. Owoce w tym przypadku spadają na płachty rozpostarte na ziemi. Taki zbiór stosuje się głównie w przypadku Robusty oraz w przypadku brazylijskich i etiopskich odmian kawy Arabica, które przeznaczone są do obróbki w stanie suchym.

Copyright © 2014 Coffeeshop Company